Geri Duyurular / Detay

01.07.2020 Tarihli Meclis Gündemi

26 Haziran 2020

1- Açılış ve yoklama.
2- Bir önceki meclis toplantı tutanağı hk.
3- Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4- İlçemiz Başağaç Mahallesi saçak seviyelerinin belirlenmesi için imar planı değişikliği yapılması hk. Başkanlık yazısı 
5- İlçemiz Hacıkara Mahallesi sanayi alanı ve Kurtuluş Mahallesi 992 ada 1,2,3,4,14,15 ve 17 parsellerin imar planı değişikliği yapılması hk. Başkanlık yazısı
6- İlçemiz Hacıkara Mahallesi 1626 ada 1 parselde plan tadilatı yapılması hk. Başkanlık yazısı
7- Kadastro bilirkişi seçimi hk. Başkanlık yazısı. (3402 Sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ve Kadastro Bilirkişleri Yönetmeliğinin 4'üncü maddeleri gereği)
8- Su abonesi olmayan atık su sistemine dahil meskenler için çevre temizlik vergisi gruplarının belirlenmesi hk. Başkanlık yazısı.
9- İlçemiz Dereli Mahallesi 147 ada 10 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 648,23 m2'lik arsanın satışı hk. Başkanlık yazısı
10- İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 155016 ada 1 parseldeki mülkiyeti Belediyemize ait 510,00 m2 hissenin hissedarlara satışı hk. Başkanlık yazısı
11- Pazar işgaliye harçlarının belirlenmesi hk. (Komisyon Raporu)