Geri Duyurular / Detay

08.06.2020 Tarihli Meclis Gündemi

04 Haziran 2020

       Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye çalışma yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.06.2020 tarih ve E.8752 sayılı yazısına istinaden covid-19 salgını için alınacak tedbirler kapsamında  08.06.2020 Pazartesi günü saat 18:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Mustafa Cankara Kültür Merkezinde toplanacaktır.
        Bilgi ve gereğini rica ederim.
1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı hk.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-Kovid-19 Salgını sürecinde Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar hk. Meclis Üyelerinin bilgilendirilmesi.
5-İlçemiz Akçalı Mahallesi 103 ada 3 parsel imar planı yapılması hk.
6-İlçemiz Başağaç Mahallesi 155175 ada 11 parsel imar planı değişikliği hk.
7-2019 Yılı Kesin Hesap hk.
8-İşgaliye harçlarının belirlenmesi hk.
9-Belediye Encümeni seçimi hk.
10-İhtisas Komisyonları seçimi hk.
11-6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Kanunu kapsamında Satış Komisyonu üyesi olarak görev yapacak Meclis Üyesi seçimi hk.
12-2019 Mali Yılı Denetim Raporu hk.
13-Belediyemizin borçlanma talebi hk.
14-Meclis Üyesi Başkan Yardımcılığı ödeneği hk.
15-02.09.2019 tarih ve 64 sayılı Belediye Meclis Kararının düzeltilmesi hk.(3. Şahıslara devir izni hk.)
16-03.02.2020 Tarih ve 154 sayılı Meclis Kararının düzeltilmesi hk.(Ayvaşık Mah. 6 ada 73 parseldeki Belediyemize ait hissenin tahsisi hk.)
17-İlçemiz Fasıl Mahallesi 109 ada 43 parsel 100,88 m2 arsanın satışı hk.
18-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 1473 ada 2 nolu parselin satışı hk.
19-Belediyemize ait taşınmazların satış ve kira bedellerinin 7244 Sayılı Yasaya istinaden ertelenmesi hk.
20-Yeni mezbaha alanını irtifak hakkı tesisi işlemleri hk.
21-Belediye hizmet binasının 2 nolu bağımsız bölümünün kütüphane olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsisi hk.
22-2019 Yılı Faaliyet Raporu hk.
23-İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Ilıman Mevkii KDGPA İmar Planı hk.(Komisyon Raporu)
24-Doğalgaz dağıtım şirketine ortaklık hk.