Geri Duyurular / Detay

Karaşar Mah. Parselasyon Planı

20 Eylül 2018

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

İNTERNET İLAN DUYURU FORMU

 

                                                                                                                   Tarih:.../09/2018

 

 

Askı İlanına Çıkan Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

 

Duyuru Konusu                    :Karaşar Mah. Parselasyon Planı                                                                                         

 

 

 

Duyuru İçeriği                      : Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Karaşar Mahallesi, 136 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ve 62 nolu İmar Kanununun 18.maddesine ve 3290 Sayılı Yasanın Ek:1.maddesine göre 99012 parselasyon numarası ile parselasyon işleminin yapılmasının uygun olduğu,

 

02.07.2018 tarih ve 137 sayılı Belediye Encümen Kararı ve 16.08.2018 tarih ve 1759sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Encümen kararı ile onaylanmış, 20/09/2018 tarihinden itibaren 1bir)  ay süreli askı ve ilana alınmıştır.

 

 

 

 

Yukarıda belirtilen duyuru içeriği Beypazarı Belediye Başkanlığı resmi internet sayfasında 20/09/2018 tarihinde yayımlanmaya başlanmış olup, 20/10/2018 tarihine kadar yayımlanmaya devam edecektir.