Ayvaşık mahallesi 1625 ada 1 parsellere ait 1/1000 Ölçekli imar planı askı ilanı.

bilgit Bilgi Bilgi bilgi bilgi