II. Derece doğal sit alanı, İnözü vadisi 2.etap 1/5000 ve 1/1000 Koruma amaçlı imar planı askı ilanı

bilgit Bilgi Bilgi bilgi bilgi