Karaşar mahallesi 136 ada 62 parsel 1/1000 UİP askı ilanı

bilgit Bilgi Bilgi bilgi bilgi