Kurtuluş mahallesi Eski hastane ve çevresi uygulama imar planı askı ilanı.

bilgit Bilgi Bilgi bilgi bilgi