Beytepe mahallesi 357 ada 11 parsele ait uygulama imar planı askı ilanı

bilgit Bilgi Bilgi bilgi bilgi