Hacıkara mahallesi 753 ada 3 parsel ve çevresine ait uygulama imar planı askı ilanı.

bilgit Bilgi Bilgi bilgi bilgi