Hacıkara Mahallesi, H27-C-09-D-3-D nolu pafta, 1301 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik işlemi

bilgit Bilgi Bilgi bilgi bilgi