Ayvaşık mahallesi 963 ada 4 parsel İmar Planı

bilgit Bilgi Bilgi bilgi bilgi