Hacıkara Mahallesi 8, 9 ve 10 adalar ve parsellerinde Plan tadilatı askı ilanı

bilgit Bilgi Bilgi bilgi bilgi