129 - 2020 YILINDA ZABITA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN TESPİTİ HK.

Belediyemiz bünyesinde görevli Zabıta personeline ödenecek fazla çalışma ücretinin, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı "K Cetveli" kapsamında aylık brüt 500,00 (beşyüzlira) Türk lirası olması yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.