127 - DENETİM KOMİSYONU ÜYELİKLERİ SEÇİMİ HK.

Akparti üyeleri Aydın GÖKMEN 15 oy, Kudret ÇELİK 15 oy ve İyi parti üyesi Recep YÜNSEL 15  oy alarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Belediyemizin 2019 mali yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için “Denetim Komisyonu” üyeliklerine seçildiler.