118 - İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ SACALIK MEVKİİNDE 948 ADA 2 NOLU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN SENTETİK ÇİM SAHANIN TAHSİSİ HK.

İlçenin Ayvaşık Mahallesi Sacalık mevkii 948 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan sentetik çim saha ve müştemilatının Belediyemize tahsisinin alınması teklifi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre oylanarak oy birliği ile kabul edildi.