201 - HACIKARA MAHALLESİ SANAYİ ALANI OLARAK BİLİNEN BÖLGEDE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI”HK. (KOMİSYON RAPORU)

İmar ve Bayındırlık komisyonunun 14.12.2018 tarih ve 20 sayılı raporu komisyondan geldiği şeklinde oylanarak oy birliği ile kabul edildi.