199 - İLÇENİN İÇERİSİNDE BULUNAN İMAR YOLLARI ÜZERİNE YAPILAN KASİSLERİN OKUL ÖNLERİNDEKİLER HARİCİNDE KALDIRILMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İlçenin içerisinde bulunan imar yolları üzerine yapılan kasisler gerekli gereksiz noktaya yapıldığından dolayı araçların arızalanmasına sebep olmaktadır. Okul önlerindekilerin haricinde diğer kasislerin kaldırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için; İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim Kültür Turizm Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım Sağlık Esnaf ve Sivil Toplum Komisyonuna havale edilmesi şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.