198 - İLÇENİN KUYUCAK MAHALLESİNDE BELEDİYEYE AİT MEYVE BAHÇESİNE 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 18-N MADDESİ GEREĞİNCE AD VERİLMESİ HK.(KOMİSYONA HAVALE)

“İlçenin Kuyucak Mahallesinde Belediyemize ait Meyve Bahçesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18-n maddesi gereğince ad verilmesi konusunun daha detaylı incelenmesi için; Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu,İmar ve Bayındırlık Komisyonu  ile Ulaşım Sağlık Esnaf ve Sivil Toplum Komisyonuna havale edilmesi şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.