196 - ÜCRET TARİFELERİ HK. (KOMİSYON ROPORU)

Belediyemizce üretilen hizmetlere ait ücret tarifelerinin belirlenmesi Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 07.12.2018 tarih ve 06 sayılı raporu geldiği şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.