195 - KURTULUŞ MAHALLESİ 2. BÖLGE KDGPA VE BAŞAĞAÇ MAHALLELERİ 1908, 1909 ADALARDA YAPILAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE ASKI SÜRECİNDE GELEN İTİRAZIN KABULÜ VE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN YENİDEN REVİZE EDİLMESİ HK. (KOMİSYON ROPORU)

Kurtuluş mahallesi 2.Bölge KDGPA ve Başağaç mahallesi 1908, 1909 adalarda yapılan imar planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu geldiği şeklinde oylanarak oy birliği ile kabul edildi.