191 - BELEDİYEMİZCE ÜRETİLEN HİZMETLERE AİT ÜCRET TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Belediyemizce üretilen hizmetlere ait ücret tarifelerinin belirlenmesi hususunun incelenmek üzere Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma   Komisyonuna havale edilmesi ve hazırlanacak komisyon raporunun 07.12.2018 tarihli Meclis toplantısında görüşülmesi şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.