190 - İLÇEMİZ HACIKARA MAHALLESİ 113 ADA 3 PARSEL İMAR PLANINDA YEŞİL ALAN, KURTULUŞ MAHALLESİ 992 ADA 1,2,3,4,14,15,17 PARSELLER İMAR PLANINDA RESMİ KURUM ALANI OLARAK AYRILMIŞTIR. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILARAK 113 ADA 3 PARSELDE YER ALAN YEŞİL ALANIN 992 ADA 1,2,3,4,14,15,17 PARSELLERE TAŞINMASI, 113 ADA 3 PARSELİN İSE RESMİ KURUM ALANI OLARAK İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI PLANLANMASI HK. (KOMİSYON HAVALE)

İlçemiz Hacıkara mahallesi 113 ada 3 parsel imar planında yeşil alan, Kurtuluş mahallesi 992 ada 1,2,3,4,14,15,17 parseller imar planında Resmi Kurum Alanı olarak ayrılmıştır. İmar planı değişikliği yapılarak 113 ada 3 parselde yer alan yeşil alanın 992 ada 1,2,3,4,14,15,17 parsellere taşınması, 113 ada 3 parselin ise Resmi Kurum alanı olarak imar planı değişikliği yapılması konusunun incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık  Komisyonuna havale edilmesi  şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.