188 - ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ YÖNTEMİ İLE YAPILACAK SATIŞLARA KATILMA HAKKINDA HK.

İlçenin Beytepe Mahallesi 1437 ada 2 nolu 1231 m2’lik parsel de şahıslar ile Belediyemiz 121/1231 oranında hisseli durumda olduğu, adı geçen parselin imar planında Belediye hizmet alanı olarak ayrılmış olduğu, hissedarlığın satış yöntemi ile ortadan kaldırılması için ( izaleyi şüyu) Belediyemiz Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/162 ESAS sayılı dosya ile dava açıldığı, parseldeki hissedarlığın ortadan kaldırılması için (izaleyi şüyu yöntemi) yapılacak satış ihalesi ileyine İlçenin Başağaç Mahallesi 1918 ada 4 nolu 4000 m2’lik imar planında konut alanı olarak ayrılmış olanparselde şahıslar ile Belediyemiz 842/4000 oranında hisseli durumda olduğu ve  hissedarlığın satış yöntemi ile ortadan kaldırılması için ( izaleyi şüyu yöntemi) yapılacak satış ihalesine Belediyemiz adına katılmak ve gerektiğinde fiyat artırmak, Tapu Müdürlüğünde ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bu konuya ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Tuncer KAPLAN veya kendisinin görevlendireceği bir başka görevliye yetki verilmesi şeklindeki teklif  oylanarak oy birliği ile kabul edildi.