184 - İLÇENİN BEYTEPE MAHALLESİ 357 ADA 4 NOLU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN 1, 2 VE 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMLER, BEYTEPE MAHALLESİ 360 ADA 12 NOLU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN 1, 2 VE 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMLER VE BEYTEPE MAHALLESİ 360 ADA 13 NOLU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN 1 VE 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN 10 (ON) YILA KADAR (ON YIL DAHİL) KİRALANMASI VEYA SÖZ KONUSU TAŞINMAZLARIN SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçenin Beytepe Mahallesi 357 ada 4 nolu parsel üzerinde bulunan 1 nolu, 2 nolu, 3 nolu bağımsız bölümler, Beytepe Mahallesi 360 ada 12 nolu parsel üzerinde bulunan 1 nolu, 2 nolu, 3 nolu bağımsız bölümler ve Beytepe Mahallesi 360 ada 13 nolu parsel üzerinde bulunan 1 nolu ve 2 nolu bağımsız bölümlerin 10 (On) yıla kadar (On yıl Dahil) kiralanması  yönündeki teklif, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi "Taşınmaz mal alımına, satımına,...........karar vermek." hükmü gereğince oybirliğiyle,

Satışı yönündeki teklif ise Bağımsız Meclis Üyeleri İskender BAŞER, Hüseyin ARGUNŞAHİN ve MHP Meclis Üyesi Mehmet UYSAL’ın ret oyuna karşılık  oy çokluğu  ile kabul edildi.