183 - POLGAZ POLATLI DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İLÇENİN BAŞAĞAÇ MAHALLESİNDE BELİRLENEN YEŞİL ALANA DOĞALGAZ REGÜLATÖR İSTASYONU YAPILMASI HK.

Polatlı Doğalgaz Dağıtım A.Ş.  (Polgaz) ’nin doğalgaz regülatör istasyonu tesisi yapabilmek için talebi olan ve Başkanlık yazısı ekinde koordinatları gösterilen İlçenin Başağaç Mahallesindeki yeşil alanın koordinatta görünen kısmının POLGAZ’a tahsis edilmesi teklifi oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.