32 - KURTULUŞ MAHALLESİ 3. BÖLGE ESKİ HASTANE VE ÇEVRESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HK.(KOMİSYONA HAVALE) ..

2017-03-01

32 - KURTULUŞ MAHALLESİ 3. BÖLGE ESKİ HASTANE VE ÇEVRESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HK.(KOMİSYONA HAVALE)

Kurtuluş Mahallesi 3. Bölge Eski Hastane ve Çevresinin donatı alanları, belediye hizmet alanları, park alanı, ticaret alanları ve konut alanları yapılabilmesi adına 1/1000 uygulama imar planı değişikliği yapılması” konusunun daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havale edilmesi  şeklindeki  şifahi teklif oy birliği ile kabul edildi.

×