37 - EK BÜTÇE HK.(KOMİSYONA HAVALE;)

2017-03-01

37 - EK BÜTÇE HK.(KOMİSYONA HAVALE;)

2017 Mali yılı ek bütçesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi  şeklindeki  şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×