15.06.2020 Tarihli Encümen Gündemi

  1. İlçemiz Beytepe Mahallesi Hanlarönü Meydan Düzenlemesi Hk.(Beytepe Mah. 360 ada 12 parselde ihdas ve tevhid)
  2. Parselasyon İptali ve Geri Dönüşüm Cetvellerinin Hazırlanması Hk. (Ayvaşık Mahallesi 107 ada 12,15 ve 16 parseller ile 402 ada 2 ve 13 parseller)
  3. İdari Yaptırım Karar Tutanağı Hk.(Kurtuluş Mah. Milli Egemenlik Cad. No:104/A bulunan iş yeri)
  4. İdari Yaptırım Karar Tutanağı Hk.(Çarşı içinde izinsiz seyyar satış)