20.04.2020 Tarihli Encümen Gündemi

1-İlçemiz Ayvaşık Mah. 155010 ada 1 parselde 10.776,73 m2’lik arsanın satışı hk.

2-İlçemiz Ayvaşık Mah. 155013 ada 1 parselde 15.400,33 m2’lik arsanın satışı hk.

3-İlçemiz Ayvaşık Mah. 155013 ada 3 parselde 1.999,87 m2’lik arsanın satışı hk.

4-İlçemiz Ayvaşık Mah. 155014 ada 1 parselde 18.611,05 m2’lik arsanın satışı hk.

5-İlçemiz Ayvaşık Mah. 155018 ada 3 parselde 2.089,00 m2’lik arsanın satışı hk.

6-İdari yaptırım karar tutanağı hk.

7-İdari yaptırım karar tutanağı hk.