13.04.2020 Tarihli Encümen Gündemi

1-Mezbaha alanı ve hayvan pazarı alanı olarak ayrılan parselin irtifak hakkı yöntemi ile Belediyemizce kiralanması hk.

2-İdari yaptırım karar tutanağı hk.

3-İlçemiz Zafer Mahallesi 198 ada 40 ve 155 parsellerde imar düzenlemesi hk.

4-İlçemiz Macun Mahallesi 155225 ada 1 parselde kaçak yapı hk.